YENİMAHALLE BELEDİYESİ
2015 KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Detay
NİĞDE VALİLİĞİ - İL ÖZEL İDARESİ
2015 KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Detay
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
2014 KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Detay
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
2016 KURUMSAL MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ
Detay
Previous
Next
TOPLAM ÖDÜL
0
KRİTER
0
UZMAN VE AKADEMİSYEN
0

Bugüne Kadar Ödül Almış Kurum, Kuruluş ve Yönetimler

Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Ödülü

UKMM (Uluslararası Kurumsal Mükemmellik Merkezi) tarafından verilmekte olup, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki Uzman Akademisyenlerce oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin yaptığı;

olmak üzere 6 ana kriterlerinden oluşan 94 alt kategorideki kriterlere dayalı, 24 temel özellik üzerine inşa edilmiş bir değerlendirme sistemi sonucunda verilmektedir.

Kurumsal Mükemmellik Ödülü; Kurumlardaki stratejik yönetim, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, iş ve süreç yönetimi, bütçe ve finansal kaynaklar yönetimi kapsamında yaptıkları uygulama sonuçları ile ulusal ve uluslararası düzeyde belgelendirme sonuçları değerlendirilerek puanlama yapılmasına dayanan, Türkiye’nin en üst düzey kalite ödülüdür.

UKMM Raporu

Kurumlarımızın mükemmellik düzeylerinin belirlenmesi ve belli standartlara ulaşanların örnek bir kurum olarak tescil edilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Özellikle insana doğrudan hizmet eden kurumların kurumsal mükemmelliği yakalamaları, misyonlarını istenilen düzeyde yerine getirmeleri adına çok önemli bir adım olduğundan “Kurumsal Mükemmelliği” yakalayan kurumların akademik düzeyde tespit edilmesi çalışanlarına güç, vatandaşlara güven verecek ve diğer kurumların da mükemmellik yolunda ilerlemelerine teşvik edici olacaktır.

Kurumsal Mükemmellik Ödülü

“Kendimiz, kurumumuz ve ülkeniz için;
Kaliteli birey, sürekli, ilkeli ve planlı gelişim”…

Kurumsal Mükemmellik Nedir?

Kurumsal mükemmellik; üreterek varolmak, yenilikleri takip ederek gelişmek, hız-maliyet-kalite üçgeninde nitelik ve güveni esas alarak sorumluluk ve taahhütleri yerine getirip kurumsal başarıya ulaşmaktır.

Ödüle Giden Sürecin İşleyişi Nasıldır?

• Başvurunun kabul edilmesi • Ödül sürecinin tanımlanması • Yol haritasının belirlenmesi • Bilgilendirme yapılması • Eğitimlerin verilmesi • Ödül sürecine yönelik gerekli uygulamaların yapılması • Değerlendirme raporunun hazırlanması • Raporun puanlanması • Sonuçların kuruma bildirilmesi • İyileştirmeye açık alanların kuruma raporlanması • Ödül töreni ve belgelendirme

Ödülün Uluslararası Boyutu Nedir?

ABD ve İngiltere’de görev yapmış ve yapmakta olan akademisyenler bu çalışmada yer almaktadır. Ayrıca UKMM, uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği içindedir.

Ödülün Uygulama Süreci

Neden UKMM

Kurumsallaşma, yenileşme ve gelişme sürecinde kurumların izlenmesi,
değerlendirilmesi ve model çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması kurumsal
imaja ve gelişime katkı sağlamaktadır.

Ülke kalkınmasının kurumların yönetim kalitesinin gelişmesiyle ilişkisi kurulduğunda örnek ve model uygulama yapanların tanınması ve takip edilmesine ihtiyaç vardır. Örnek ve model uygulama yapan kurumlarla, iş birliklerinin geliştirilmesi ve benchmarking yapılması önemlidir.

Kurumların etkili ve verimli olmaları için bilim ve teknoloji dünyasındaki
gelişmelerin takip edilmesi, yönetim anlayışlarındaki değişimleri zorunlu kılmaktır.

Hizmet sunumunda kalite ve verimliliğin artırılması ile gelişmişlik arasında pozitif ilişkinin esas alınarak bilimsel araştırmalarla desteklenen çalışmalarla kurumlara yön verilmesi gerekmektedir.

Örnek ve öncü etkinlik, faaliyet ve proje uygulamaları olan kurumların taltif edilmesi, kamuoyuna bağımsız bir kuruluş tarafından duyurulması önemli bir gerekliliktir.

Günümüzde ve gelecekte Genel bütçeden kamu kurumlarına ayrılan AR-GE paylarının kurumların mükemmellik durumlarına göre belirlenmesi kaçınılmazdır.

Kaliteli birey, kaliteli kurum, kaliteli toplum olmanın temel
yapısı mükemmellikten ve mutlak kaliteden geçer.

Uluslararası Mükemmellik Ödülü tarafsız, gerçekçi, verilere
dayalı değerlendirme yapılarak ve yasayla ortaya konan
kurumsal çalışmaların yapılma düzeyleri dikkate alınarak
yapılan ülkemizin en yüksek prestijli ödülüdür.

Kurumsallaşma, yenileşme ve gelişme sürecinde kurumların izlenmesi, değerlendirilmesi ve model çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılması kurumsal imaja ve gelişime katkı sağlamaktadır.

Ülke kalkınmasının kurumların yönetim kalitesinin gelişmesiyle ilişkisi kurulduğunda örnek ve model uygulama yapanların tanınması ve takip edilmesine ihtiyaç vardır. Örnek ve model uygulama yapan kurumlarla, iş birliklerinin geliştirilmesi ve benchmarking yapılması önemlidir.

Stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi, süreç yönetimi, vizyoner yönetim, ekip ruhu, katılımcı anlayış, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, belgelendirmeye dayalı kurumsallaşma, mevzuata uyumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, bilimsellik, fark oluşturma gibi kalite kavramları mükemmellik yolculuğunun trafik işaretleridir.

Kurum dışı bir değerlendirme ile sağlıklı bir performans analizi ile başarılarının derecesi ortaya konur. Kurum yöneticisine etkinliği, verimliliği ve rekabet gücünü yükseltmek için bir çerçeve ortaya koyar.

Mevcut yönetim yaklaşımının yeterlik derecesi belirlenir ve
yeni öğrenme ve iyileştirme fırsatlarına imkân hazırlanır.

Temel yönetim yaklaşımlarının değerlendirilmesi ile iş mükemmelliği fırsatları oluşturulur.

Ödül Sürecinin Kurumlara Kazandırdıkları

• Kurumsal tanınırlığı artırır.
• Kurumsal gelişime yön verir.
• Örnek uygulamaların paylaşımını sağlar.
• Kalite yönetimini uygulamalara yansıtır.
• Başka kurumlar için esin kaynağı oluşturur.
• Dış denetime açık olmayı sağlar.
• Hesap verebilirlik ve şeffaflık kazandırır.
• Değişimi ve yenileşmeyi hızlandırır.
• Kurumsal imajı ve çalışan motivasyonunu artırır.
• Yönetimde yeni yaklaşımlar benimsetir.
• Müşteri memnuniyetini artırır.
• “Önce İnsan” anlayışı yönetim felsefesi olur.
• “Kalite” bir yaşam tarzı haline gelir.
• Sürekli iyileşme ve sürekli eğitim kurum kültürünün bir parçası olur.
• Sonuçlar kadar iş süreçleri de önemsenir.
• Yönetimde liderliği ön plana çıkarır.
• Her başarının takdirini ve ödüllendirilmesini sağlar.
• İşbirlikleri ve tedarikçi kalitesi artar.
• Çalışanlarda kurumsal aidiyet, sahiplenme ve iş doyumu yükselir.
• Kurum politikasının belirlenmesinde veriler esas alınır.
• Liderler verilere dayalı konuşmayı benimser.
• Öğrenen bireyden, öğrenen organizasyona yol alınır.
• Ulaşılabilir kurumsal hedeflerle sürekli gelişim sağlanır.

Kurul

UKMM ÜST KURULU

Güncelleniyor…

YÜRÜTME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Güncelleniyor…

Basında UKMM

Kaliteli Birey
Kaliteli Kurum
Kaliteli Toplum

ulisam

ulisam 2023 logo emblem color

Yenileniyoruz!